Proces pravljenja video sadžaja. Proces Video produkcije se sastoji od pred-produkcije, produkcije (snimanja) i post-produkcije(montaže). Pred-produkcija je proces planiranja i osmišljavanja na koji način i kako će se snimati video, pisanje scenaria, skice, logistika i oprema koja će se koristiti u samom procesu. Produkcija je faza snimanja video sadržaja. Post-producija je video editovanje sadžaja i dobijanje finalnog proizvoda-videa.