Konferencija predstavlja skup određenih ljudi radi savetovanja ili nekog dogovora, a veoma često konferencija podrazumeva da na određenom skupu neka javna ličnost odgovara na pitanja novinara.