Naziv podcast je složenica reči POD (Personal On Demand) i engleske reči broadcast.

Podcast je digitalna datoteka koja sadrži audio ili audio-video zapis koji se distribuira putem Interneta koristeći RSS tehnologiju, a namenjen je gledanju (ili slušanju) na računaru ili televiziji .