REČNIK POJMOVA

REČNIK POJMOVA2020-10-29T13:00:57+00:00

Web Seminar

Online seminar uglavnom znači online predavanje i diskusuju na jednu ili više tema na koju Vam određeni ekspert prenosi znanje. U obrazovnom kontekstu, u online seminaru se utiče na razvijanje intelektualnih veština višeg stepena kao