REČNIK POJMOVA

REČNIK POJMOVA2020-10-29T13:00:57+00:00

Podcast

Naziv podcast je složenica reči POD (Personal On Demand) i engleske reči broadcast. Podcast je digitalna datoteka koja sadrži audio ili audio-video zapis koji se distribuira putem Interneta koristeći RSS tehnologiju, a namenjen je gledanju

Web Seminar

Online seminar uglavnom znači online predavanje i diskusuju na jednu ili više tema na koju Vam određeni ekspert prenosi znanje. U obrazovnom kontekstu, u online seminaru se utiče na razvijanje intelektualnih veština višeg stepena kao