Kada planirate konferenciju, predavanje ili prezentaciju kojoj će prisustvovati govornici više različitih jezika, morate da obezbedite da svi prisutni na konferenciji mogu da razumeju tematiku. Prevodioci slušaju ono što se govori na jednom jeziku, a istovremeno govore na drugom jeziku. Koristi se video i audio profesionalna oprema  kako bi se osiguralo da je svaka reč kristalno jasna za svakog prisutnog.